• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya


Convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

  • Degà, Vicedegà, Secretari i Tresorer
  • Demarcació: General

De conformitat amb el que disposa l'article 12 dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya aprovats per l'Assemblea del Col·legi del dia 21 de setembre de 2017, declarats adequats a la legalitat pel Departament de Justícia i publicats en el DOGC número 7512 de 7 de desembre de 2017, es convoquen ELECCIONS del CETAFC per ocupar els càrrecs que a continuació s'indiquen:

Degà, Vicedegà, Secretari i Tresorer

La presentació de candidatures finalitzarà el proper 28 de maig de 2018, a les 15 hores a les oficines de les seus del Col·legi a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa-Terres de l’Ebre.

Les candidatures seran en equip pels càrrecs de degà, vicedegà, secretari i tresorer. No poden ser candidats alhora als càrrecs de degà i vicedegà col·legiats amb la mateixa orientació professional enginyer tècnic agrícola o enginyer tècnic forestal.

Les candidatures han de ser completes, és a dir, tants companys com càrrecs es convoquen, optant cadascun dels companys a un càrrec específic. Les candidatures hauran d’acreditar el suport d'almenys 20 col·legiats amb dret a vot.

Dintre els 15 dies naturals següents a l'acabament del termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral del Col·legi comunicarà a tots els col·legiats les candidatures admeses, és a dir, les que compleixin els requisits estatutaris, i es convocarà l'Assemblea General.

CLIQUEU AQUÍ PER DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA (Recordeu que cal introduir el login i contrasenya prèviament)

Posem també a la vostra disposició, un document de presentació de candidatures i suport de col·legiats, per si és del vostre interès:

CLIQUEU AQUÍ PER DESCARREGAR EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURESCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

UPC School
Catforest
Mútua General de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agricoles.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies