• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

CURS COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIO

 • Data inici: 18/09/2018
 • Data final: 25/06/2019
 • Durada: 200 hores
 • Tipus: Intern
 • Demarcació: Barcelona
 • Lloc d'impartició: c/ Enamorats, 62-64 Baixos

HORARI: dimarts de 16 a 20,30 h

MATRÍCULA

 • 2.000  € preu general.
 • 1.600 € pels col·legiats, precol·legiats i adherits del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya  i estudiants de Grau d'Enginyeria 
 • 25% de descompte per aturats.

Forma de pagament:

 • Transferència bancària al compte del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, Demarcació de Barcelona núm. IBAN ES28 0081 0171 41 0001155017 del Banc Sabadell.
 • Rebut domiciliat. Possibilitat de finançament  6 mesos sense interessos.

Reconeixement universitari:

Fins a 4 ECTS per activitats i cursos complementaris de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i agroalimentària.

 Possibilitat de bonificació fins al 100% per la fundació tripartita (es té que comunicar 5 dies abans del començament del curs )

El preu inclou la documentació i el certificat d’assistència.
Places limitades. Adjudicació de places per rigorós ordre d’inscripció.
S’entendrà formalitzada la matrícula un cop abonada la quota.
Per l’expedició del certificat s’exigirà una assistència mínima del 80% de les classes.
La Demarcació de Barcelona es reserva el dret de cancel·lació del curs en cas d’assistència insuficient.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Adquirir la formació necessària per portar a terme funcions de coordinador d’obra per garantir el compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres.

Profunditzar en el marc normatiu de la prevenció de riscos en el sector de la construcció. Planificar i aplicar els principis generals de la prevenció i seguretat en obres en construcció. Coordinar en les fases de projecte i d’execució d’obra les decisions tècniques i d’organització en les diferents etapes de treball.

Capacitar per redactar, realitzar i desenvolupar l’Estudi i el Pla de seguretat. Actualitzar les tècniques de gestió dels riscos de construcció.

Conèixer els aspectes més rellevants del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, de la vigent Llei reguladora de la subcontractació al sector de la Construcció, així com dels nous requisits establerts en aquestes normes (tarja professional de la construcció, Registre d’Empreses Acreditades, Cicles formatius, Llibre de Subcontractació, etc.).

Ser coneixedors dels Organismes Autonòmics i Estatals que actuen, en matèria preventiva, a les obres de construcció. Conèixer les obligacions legals i reglamentàries de cadascuna de les empreses que hi participen a l’obra. 

DESTINATARIS

Enginyers Tècnics Agrícoles i en general a Enginyers, Graduats i tècnics en construcció que desitgin desenvolupar les funcions de coordinador de seguretat i salut en les obres d’edificació durant l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra.

 PROFESSORAT

Miquel Àngel Cervera Castarlenas

Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Oscar Lahuerta Berzal

Arquitecte Tècnic. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Auditor. Enginyer d’Organització Industrial.

Mari Carmen Basanta Cañizares

Enginyera Tècnica Industrial. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Santiago Morales Colorado

Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

____________________________________________________________________________________

PROGRAMA

Mòdul A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

A.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Danys derivats del treball.

A.2. Condicions de treball, factors de risc i tècniques preventives.

A.3. Estadístiques de sinistralitat laboral.

Mòdul B. El coordinador en matèria de seguretat i salut.

B.1. Perfil professional.

B.2. Objectius de la seva acció. Funcions i tasques.

B.3. Agents participants en el procés constructiu.

B.4. Requisits administratius associats a la seva activitat.

Mòdul C. Àmbit jurídic de la prevenció de riscos laborals. Marc normatiu.

C.1. Conceptes jurídics bàsics. Responsabilitats.

C.2. Normativa general de prevenció de riscos laborals.

C.3. Normativa específica de prevenció de riscos laborals.

C.4. Normativa específica de seguretat i salut del sector de la construcció.

C.5. La prevenció de riscos laborals a Espanya. Organismes i entitats.

Mòdul D. Gestió de la prevenció de riscos laborals.

D.1. Sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

D.2. Planificació de la prevenció de riscos laborals en les obres de construcció:

 - Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut.

 - Pla de seguretat i salut en el treball.

Mòdul E. Tècniques de comunicació, motivació i negociació.

E.1. Organització i direcció de reunions.

E.2. Tècniques de comunicació (verbal i escrita).

E.3. Tècniques de negociació i resolució de conflictes.

E.4. Aplicació pràctica.

Mòdul F. Anàlisi de les condicions d'implantació en les obres de construcció.

F.1. Implantació general de l'obra.

F.2. Instal·lacions per al personal.

F.3. Instal·lacions provisionals d'obra.

F.4. Aplecs, emmagatzematge i tallers. Gestió de residus.

F.5. Mesures d'emergència.

F.6. Senyalització.

Mòdul G. Equips de treball. Proteccions col·lectives. Equips de protecció individual.

G.1. Equips de treball: màquines, eines i mitjans auxiliars.

G.2. Proteccions col·lectives.

G.3. Equips de protecció individual.

Mòdul H. Condicions de seguretat en les obres d'edificació.

H.1. Riscos i mesures preventives i de protecció per fases d'obra.

H.2. Mesures preventives i de protecció d'especial rellevància.

Mòdul I. Condicions de seguretat en les obres civils.

I.1. Riscos i mesures preventives i de protecció per tipologia d'obra.

I.2. Mesures preventives i de protecció d'especial rellevància.

Mòdul J. Altres especialitats preventives.

J.1. Riscos i mesures preventives relacionades amb el medi ambient de treball en les obra de construcció (higiene industrial).

J.2. Ergonomia i psicosociologia aplicada.

J.3. Criteris per a la vigilància de la salut.

Mòdul K. Part pràctica.

K.1. Dinàmiques de treball en grup simulant situacions reals d'obra.

 Per inscriure't omplir el següent formulari: 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓFormulari d'inscripció

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÈRITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: CARRER ENAMORATS 62-64 BAIXOS, 08013 BARCELONA .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme el col·legi oficial.

Així mateix, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sol·licitem el seu consentiment per poder enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme el col·legi oficial per correu electrònic i/o mitjançant l’aplicació WhatsApp.

L'enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.

* Camps obligatoris

CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Catforest
Fitor Forestal
UPC School
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agricoles.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies