• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

CURS INTRODUCTORI A LES VALORACIONS

 • Data inici: 02/02/2018
 • Data final: 23/02/2018
 • Durada: 16 hores
 • Tipus: Intern
 • Demarcació: Girona
 • Lloc d'impartició: Seu de la demarcació de Girona del Col·legi

A la demarcació de Girona del Col·legi  Divendres 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2018 a la seu de la demarcació, de 16 a 20 h.

Progama dels curs:

DIA 1: INTRODUCCCIÓ A LA VALORACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES

1- Què és una finca rústica (o quan podem dir que una finca és rústica). Tipologies.2- Mètodes de valoració més habitualment utilitzats en la valoració de finques rústiques

 • Mètode de comparació
 • Mètode del cost de reposició
 • Mètode d’actualització de rendes

3- Finalitat de la valoració.

 • Compra-venda. Valor de mercat
 • Garantía hipotecària
 • Expropiació
 • Peritatges judicials
 • Valoracions tributàries
 • Valoracions cadastrals

4- Dificultats en la valoració de les finques rústiques

 • Identificació-delimitació
 • Construccions de dubtosa legalitat

5- Cas pràctic de valoració pel mètode de comparació

Professora: Àngels Gutiérrez - Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.

 

Dia 2: VALORACIÓ TRIBUTARIA

Introducció a la metodologia i criteris utilitzats en la valoració de finques rústiques d’acord amb l’ATC

Valors bàsics del sòl i de les construccions

Procediment de valoració:

 1. Identificació del bé mitjançant descripció registral i cadastral
 2. Consulta d’ortofotomapes, cartografia cadastral, SIGPAC, icc, catàleg masies….
 3. Descripció de les construccions en sòl rústic i les seves característiques
 4. Superfícies a considerar
 5. Tipus de cultius i aprofitaments
 6. Classificació de les categories dels cultius per cada municipi

Casos pràctics

Professora: Maribel Calles - Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.


Dies 3 i 4: VALORACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES EN EXPROPIACIONS

1- Introducció al procediment d’expropiació. Concepte i marc legal

2- Modalitat i fases dels procediments expropiatoris

2.1.    Procediment d’urgència i ordinari

2.2.    Fases del procés expropiatori (Acta Prèvia a l’Ocupació, Acta d’Ocupació, Mutu Acord, Acta de Pagament i Fulls d’Apreuament)

3- Descripció dels béns i drets afectats objecte de valoració

3.1.    Expropiació de ple domini

3.2.    Servituds de pas

3.3.    Ocupació temporal

3.4.    Valor dels béns aliens a la terra i altres drets

4- Valoració del sòl rural. RDL 7/2015 i RDL 1492/2011

5- Criteris de valoració i supòsits indemnitzatoris. Casos pràctics.

Professores:

Maribel Calles - Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.

Covadonga Parra - Enginyera Agrònoma. Actualment forma part de l'equip de tècnics de l'Agència Tributària de Catalunya. Ha realitzat informes de taxació per a diverses finalitats.


MATRÍCULA

Col·legiats: 200 € / Col·legiats aturats: 150 € / No col·legiats: 300 €

Ingrés al compte ES69 0081 0260 6000 0119 9629 (Cal enviar justificant de l’ingrés per mail. S’entendrà formalitzada la matrícula un cop abonada la quota).  

 

INSCRIPCIÓ

Per mail a girona@agricoles.org o trucant al 972 24 00 47

 • El preu inclou el certificat d’assistència.
 • Per l’expedició del certificat s’exigirà una assistència mínima del 75% de les classes.
 • La Demarcació de Girona es reserva el dret de cancel·lació del curs en cas d’assistència insuficient.
 • DATA LÍMIT PER A INCRIURE'S: 26 DE GENER

 

Salutacions cordials,

Glòria Guanter

demarcació de Girona del CETAFFormulari d'inscripció

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÈRITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: CARRER ENAMORATS 62-64 BAIXOS, 08013 BARCELONA .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme el col·legi oficial.

Així mateix, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sol·licitem el seu consentiment per poder enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme el col·legi oficial per correu electrònic i/o mitjançant l’aplicació WhatsApp.

L'enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.

* Camps obligatoris

CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

UPC School
Catforest
Fitor Forestal
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agricoles.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies